Η καρδιά κάθε πληροφοριακού συστήματος είναι το σημείο συνάντησης της δομημένης καλωδίωσης και του εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, όπου όλα τα υποσυστήματα διασυνδέονται μεταξύ τους, προστατεύονται από μη εξουσιοδοτημένη φυσική πρόσβαση, καταγράφονται και συντηρούνται σε ελεγχόμενες κλιματικές συνθήκες.

Ικριώματα-Χώροι Πληροφορικής

Ικριώματα & Χώροι Πληροφορικής

Ανεξάρτητα από το μέγεθος της επιχείρησης, η σημασία ενός σωστά κατασκευασμένου ικριώματος (rack) ή δωματίου δεδομένων (data room) είναι τεράστια.

Πέρα από την προφανή προστασία από κλοπή ανεκτίμητων για την επιχείρηση δεδομένων, λίγοι γνωρίζουν την εκθετική μείωση της διάρκειας ζωής ενός server που λειτουργεί σε λανθασμένη θερμοκρασία ή τις προϋποθέσεις εγγυήσεων από τις κατασκευάστριες εταιρείες εξοπλισμού για τις συνθήκες λειτουργίας του.

Επιπλέον, η οργανωμένη τοποθέτηση, διασύνδεση και καταγραφή του εξοπλισμού αποτελεί την σημαντικότερη παρακαταθήκη κάθε έργου πληροφορικής, εξασφαλίζοντας γρήγορο εντοπισμό βλαβών, μικρότερο χρόνο διακοπής λειτουργίας (downtime) σε περίπτωση προβλημάτων και ευκολότερη επέκταση ή αντικατάσταση εξοπλισμού.

Για εσάς που η Wizz έχει αναλάβει τη δομημένη καλωδίωση για τη νέα σας εγκατάσταση, η οργάνωση του ικριώματος ή του χώρου δεδομένων είναι δωρεάν, όπως δωρεάν είναι και η ηλεκτρονική τεκμηρίωσή του.

Αν πάλι ο χώρος αυτός στην επιχείρησή σας μοιάζει περισσότερο με σπιτάκι κήπου αντί με αίθουσα χειρουργείου και δεν θέλετε καν να σκεφτείτε «τι θα γίνει αν κάτι χαλάσει εκεί μέσα», τότε η Wizz αναλαμβάνει να τον «νοικοκυρέψει», να αποτυπώσει και να σας παραδώσει τη σχετική τεκμηρίωση!