Οι βασικότερες απαιτήσεις για το Πληροφοριακό Σύστημα μιας επιχείρησης είναι να είναι αξιόπιστο, ευέλικτο και να ακολουθεί την ανάπτυξη της εταιρείας, με λογικό κόστος διαχείρισης και αρχικής επένδυσης.

Microsoft® Active Directory™

Η τεχνολογία Active Directory™ της Microsoft®, ενσωματωμένη στο λειτουργικό σύστημα Windows Server 2003™ και μετέπειτα, καλύπτει ακριβώς αυτές τις ανάγκες, είτε πρόκειται για μια μικρή επιχείρηση μερικών ατόμων, είτε για μια πολυπληθή εταιρεία εκατοντάδων υπαλλήλων.

Με την υλοποίηση ενός Active Directory™, η διαχείριση του πληροφοριακού σας συστήματος γίνεται κεντρικά, τόσο σε επίπεδο πόρων (χρήση σταθμών εργασίας, εκτυπωτών, κ.α), όσο και σε επίπεδο χρηστών (προσθήκες/αλλαγές θέσεων εργασίας) και πολιτικών ασφαλείας που εφαρμόζονται συνολικά.

Οι διαδικασίες συντήρησης, όπως η λήψη αντιγράφων ασφαλείας διακομιστών και σταθμών εργασίας ή η ενημέρωση του κεντρικού συστήματος προστασίας από ιούς και κακόβουλο λογισμικό απλοποιούνται σημαντικά, ασχέτως του πλήθους των εργαζομένων. Ταυτόχρονα βελτιστοποιείται ο πολύτιμος χρόνος του διαχειριστή, αυξάνεται η αξιοπιστία του πληροφοριακού συστήματος και μειώνεται σημαντικά το κόστος συντήρησης.

Αν αναζητάτε τρόπους να εξασφαλίσετε την εύρυθμη λειτουργία του πληροφοριακού σας συστήματος χωρίς να σας κοστίζει μια περιουσία και χωρίς να υπονομεύετε την αξιοπιστία του, η Wizz είναι ο συνεργάτης που ψάχνετε για να υλοποιήσει και να διαχειριστεί το Active Directory™ της επιχείρησής σας.