Το δημοφιλέστερο WizzEngine δεν είναι άλλο το διπλό σημείο ασύρματης πρόσβασης i2Spot™!

Ενσωματώνεται εύκολα στο υπάρχον εταιρικό δίκτυο και δίνει πρακτική λύση σε ένα πολύ συχνό πρόβλημα: τι γίνεται όταν θέλετε ασύρματη πρόσβαση στο εταιρικό δίκτυο για τους συνεργάτες σας και ταυτόχρονα ασύρματη πρόσβαση στο Διαδίκτυο για τους επισκέπτες σας;

 

i2Spot™

i2Spot™

Η προστασία των ιδιωτικών δεδομένων της επιχείρησης πρέπει να είναι πάντα σε προτεραιότητα, αλλά και η παροχή των βασικών ευκολιών σε ένα επισκέπτη, εξωτερικό συνεργάτη ή πελάτη, επηρεάζει σημαντικά την εικόνα της εταιρείας.

Το WizzEngines i2Spot™ αντιμετωπίζει ακριβώς αυτή την κατάσταση. Δημιουργεί ταυτόχρονα, μέσα από μία μοναδική συσκευή, δύο ασύρματα σημεία πρόσβασης:

ένα «εταιρικό», το οποίο συνδέεται διαφανώς με το δίκτυο της επιχείρησής και διαθέτει κλειδί διαθέσιμο μόνο στους ανθρώπους που εσείς επιλέγετε, και

ένα «επισκεπτών», ανοιχτό σε όλους, το οποίο προσφέρει δίοδο αποκλειστικά προς στο Διαδίκτυο, με περιορισμούς στο χρόνο και την ταχύτητα πρόσβασης ανά χρήστη

 

i2Spot™: εύκολα και οικονομικά, επαγγελματική ασύρματη πρόσβαση σε όλους.