Πελάτης:
Bosch Service

Wizz Υπηρεσίες:

  • Μελέτη & σχεδίαση υποδομών και πληροφοριακού συστήματος
  • Υλοποίηση δομημένης καλωδίωσης
  • Κατασκευή Data Room
  • Εγκατάσταση Διαχείριζόμενου Δικτύου
  • Αναβάθμιση Διακομιστών
  • Υλοποίηση Εταιρικού VPN Κινητών Συνεργείων
  • Εγκατάσταση Ασύρματου Δικτύου
  • Εγκατάσταση Συστήματος ADSL/ADSL Full Failover & Load Balancing
  • Εγκατάσταση Συστήματος Web Content Filtering
  • Εκπόνηση & Εφαρμογή Business Continuity PlanΔιάρκεια:
Δεκέμβριος 2009 - Ιανουάριος 2010Περιγραφή:

Η εταιρεία «Κατσίκης-Σαββόπουλος Ο.Ε.» δραστηριοποιείται στον τομέα της αυτοκίνησης, είναι επίσημος αντιπρόσωπος της Bosch Car Service Hellas και έχει τις εγκαταστάσεις της στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη, Αττικής. Οι υπηρεσίες που προσφέρουν περιλαμβάνουν τη συντήρηση και επισκευή επιβατικών και επαγγελματικών οχημάτων παντός τύπου.

Οι συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις και ανάγκες της αγοράς της αυτοκίνησης καθώς και η αδιάλειπτη τεχνολογική ανάπτυξη που χαρακτηρίζει την παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία οδήγησε την «Κατσίκης-Σαββόπουλος Ο.Ε.» να μεταφερθεί σε νέες εγκαταστάσεις με μεγαλύτερη έκταση έτσι ώστε να αντεπεξέλθει ικανοποιητικά στις απαιτήσεις του επαγγέλματος. Οι ανάγκες της «Κατσίκης-Σαββόπουλος Ο.Ε.» δεν επέτρεπαν τη διακοπή της κανονικής λειτουργίας της εταιρίας, για αυτό το λόγο η πραγματοποίηση του κυρίου όγκου των εργασιών μετεγκατάστασης του πληροφοριακού συστήματος πραγματοποιήθηκαν εκτός ωραρίων λειτουργίας της εταιρείας.