Άργος Διανομή Τύπου


Customer:

Argos Press Logistics - Fthiotida Agency

Wizz Services:

  • test1
  • test2

Duration:
June 2009 - December 2009

Description:

Η εταιρεία «Άργος» δραστηριοποιείται στον τομέα της πρακτόρευσης και διανομής εφημερίδων και περιοδικών ελληνικού τύπου. Το πρακτορείο Φθιώτιδας έχει την ευθύνη για αρκετούς νομούς και διατηρεί δύο επιπλέον υποκαταστήματα σε Λάρισα και Καρδίτσα.
 
Η συνεχής επιχειρηματική ανάπτυξη οδήγησε στην ανέγερση νέων, ιδιόκτητων εγκαταστάσεων προκειμένου να εκσυγχρονιστεί η διαλογή και η διακίνηση του Τύπου και να βελτιωθεί περαιτέρω η παρεχόμενη ποιότητα υπηρεσιών του πρακτορείου.