Κι όμως, η μετακίνηση στις «λεωφόρους της πληροφορίας», χρειάζεται τροχονόμους, θυρωρούς, αστυνομία, χώρους στάθμευσης, γέφυρες, ανισόπεδους κόμβους.

Διαχείριση Δικτύων

Διαχείριση Δικτύων

Αυτούς τους ρόλους εξυπηρετεί εξειδικευμένος εξοπλισμός, ο λεγόμενος «ενεργός δικτυακός». Χωρίς αυτόν, ένα πληροφοριακό δίκτυο δεν μπορεί να λειτουργήσει αποδοτικά, και το κυριότερο, οι πληροφορίες που διακινούνται δεν είναι ασφαλείς.

Όλοι έχουμε έρθει σε επαφή με ένα τέτοιο κομμάτι εξοπλισμού, το ταπεινό ADSL modem/router μέσω του οποίου συνδεόμαστε στο Διαδίκτυο στο σπίτι μας. Σε ένα πληροφοριακό σύστημα επιχείρησης ωστόσο, η οικογένεια αυτή αριθμεί πολλά και διακριτά μέλη: routers, gateways, managed switches, optical switches, xDSL modems, 3G modems, access points, wireless links, microwave modems, failover boxes, firewalls, proxies, multiplexers, liberators, ..και ο κατάλογος συνεχίζεται.

Για τη δική σας επιχείρηση, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας και φυσικά ούτε λόγος για περιττά έξοδα! Αφήστε στη Wizz την επιλογή και το συνδυασμό εξοπλισμού που θα καλύπτει τις δικές σας ανάγκες, κι εμείς θα προσθέσουμε την εμπειρία στην παραμετροποίηση και τη συνεχή υποστήριξη!