Στο κατακερματισμένο περιβάλλον που δραστηριοποιείται η σύγχρονη επιχείρηση, έδρα, εργαζόμενοι, προϊόντα, υποδομές και πληροφορίες δεν είναι δεδομένο ότι βρίσκονται στον ίδιο φυσικό χώρο. Όλα όμως μπορούν να συνυπάρξουν σ' ένα πλαίσιο δραστηριοποίησης που διευκολύνεται από ένα έξυπνο σύστημα απομακρυσμένης πρόσβασης.

Λύσεις Απομακρυσμένης Πρόσβασης

Λύσεις Απομακρυσμένης Πρόσβασης

Χρησιμοποιώντας Εταιρικά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) σαν βάση επικοινωνίας και εξειδικευμένο λογισμικό (Virtual Machines, Terminal Services, VoIP), οι άνθρωποι της εταιρείας μπορούν να εργάζονται από οπουδήποτε υπάρχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο, χωρίς οι δυνατότητες εργασίας και το αποτέλεσμα να υστερούν σε σχέση με την εργασία τους εντός γραφείων.

Οι λύσεις αυτές είναι οι πλέον ενδεδειγμένες για επιχειρήσεις που διαθέτουν μεγάλο αριθμό ατόμων σε κίνηση (πωλητές, τεχνικούς), καθώς μειώνουν δραστικά την ανάγκη φυσικής παρουσίας σε χώρο της επιχείρησης, αυξάνουν το διαθέσιμο χρόνο για δραστηριοποίηση και κρατάνε χαμηλά τα κόστη υποδομών και λειτουργίας.

Η Wizz ξέρει «από πρώτο χέρι» την αξία των λύσεων αυτών, μια και τις χρησιμοποιεί η ίδια για να παρέχει τις υπηρεσίες της σε όλους τις τους πελάτες!