Ένα εταιρικό δίκτυο δεν είναι απλώς ένα σύνολο από υπολογιστές και περιφερειακά που επικοινωνούν μεταξύ τους. Είναι ένας «ζωντανός» οργανισμός που χρειάζεται συντονισμό και εξασφάλισή, απέναντι στις μεταβαλλόμενες συνθήκες και τις απειλές του περιβάλλοντος, με τον ίδιο τρόπο όπως ένας άνθρωπος.

Ασφάλεια Δικτύων

Ασφάλεια Δικτύων

Η πρώτη μέριμνα ενός σωστού πληροφοριακού συστήματος είναι η εξασφάλιση ότι όλοι οι χρήστες του  μπορούν να επιτελούν τις εργασίες τους, χωρίς προβλήματα, καθυστερήσεις και κυρίως, χωρίς να θέτουν σε κίνδυνο τις υποδομές και τα ευαίσθητα δεδομένα της επιχείρησης.

Η καθιέρωση του Διαδικτύου ως του κύριου μέσου ανταλλαγής πληροφοριών, δημιούργησε μεγάλες ευκαιρίες στις επιχειρήσεις για τη βελτίωση της επικοινωνίας τους με πελάτες, προμηθευτές και συνεργάτες, αύξησε όμως σημαντικά τις δυνητικές απειλές και τους κινδύνους.

Ακόμη περισσότερο τώρα, που η  τάση είναι η υλοποίηση υπηρεσιών και ο διαμοιρασμός πληροφοριών εκτός των τειχών, «στο σύννεφο», η μειωμένη αντίληψη για τη σημασία της ασφάλειας του πληροφοριακού συστήματος της επιχείρησης, μπορεί να δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα στην επιχείρηση, από απώλεια δεδομένων μέχρι δολιοφθορά.

Αν κι εσείς ανησυχείτε, ελάτε στη Wizz. Θα σας προτείνουμε πολιτικές ασφαλείας προσαρμοσμένες στη δική σας επιχείρηση, θα σας βοηθήσουμε να παρακολουθείτε στενά την «υγεία» του δικτύου σας, και -γιατί όχι- θα σας προτείνουμε τρόπους να βελτιώσετε τη «φυσική» του κατάσταση (και την παραγωγικότητα των εργαζομένων σας), εγκαθιστώντας συστήματα content και web filtering.