Με το Διαδίκτυο να έχει αποκτήσει τον τίτλο του βασιλιά των μέσων, η επιλογή του από τις επιχειρήσεις για τις καθημερινές ανάγκες επικοινωνίας τους είναι γεγονός.

Πώς μπορεί η επιχείριση να χρησιμοποιήσει αυτό το μέσο, φέρνοντας κοντά ανθρώπους και πληροφορίες, δίχως κάνένα συμβιβασμό στην ασφάλεια;

Εταιρικά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN)

Εταιρικά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN)

Η επιχειρησιακή επικοινωνία είναι πολλά περισσότερα από την ανταλλαγή μερικών email κατά τη διάρκεια της ημέρας. Είναι η ενδοεταιρική τηλεφωνία, η κοινή εργασία πάνω σε διαμοιραζόμενα αρχεία, ο συντονισμός των εξωτερικών συνεργατών, η απομακρυσμένη εκτύπωση τιμολογίων και πολλά άλλα.

Η λύση για την ασφαλή επικοινωνία και την κοινή χρήση πόρων πληροφορικής μιας επιχείρησης είναι η δημιουργία ενός ιδεατού ιδιωτικού δικτύου, ή πιο απλά, ενός VPN. Οι τεχνολογίες VPN επιτρέπουν τη χρήση απλών δικτυακών υποδομών, όπως είναι μια οικιακή πρόσβαση ADSL ή μια σύνδεση 3G μέσω κινητού τηλεφώνου για την ασφαλή σύνδεση με το πληροφοριακό σύστημα μιας επιχείρησης.

Οι πλέον κοινές εφαρμογές VPN είναι η διασύνδεση υποκαταστημάτων με τα κεντρικά γραφεία μιας εταιρείας και η πρόσβαση εξωτερικών συνεργατών στο δίκτυό της. Οι ευκολίες που προσφέρουν είναι σημαντικές για την παραγωγικότητα της επιχείρησης, μια και διευκολύνεται σημαντικά η επικοινωνία μεταξύ των εργαζομένων και οι λειτουργίες των ομάδων.

Όσο απλές κι αν ακούγονται, ωστόσο, ο σχεδιασμός της υλοποίησής τους είναι αυτός που θα εξασφαλίσει την αναγκαία λειτουργικότητα τους και υψηλή προστιθέμενη αξία στην καθημερινότητα των ανθρώπων της επιχείρησης.

Η εμπειρία της Wizz στην υλοποίηση πολύπλοκων VPN είναι για την επιχείρησή σας πολύτιμος σύμβουλος. Απλώς μοιραστείτε μαζί μας τι θα θέλατε να κάνει η πληροφορική για εσάς.