Το πρακτορείο Κεντρικής Ελλάδας της Άργος, της μεγαλύτερης εφοδιαστικής αλυσίδας Τύπου στην Ελλάδα, ανέθεσε στη Wizz την ανάπτυξη λύσης ασφαλούς διασύνδεσης VPN με τα υποκαταστήματα διαλογής και διανομής Τύπου σε Λάρισα και Καρδίτσα.

Η διασύνδεση υλοποιήθηκε με δρομολογητές WizzEngines iRoute™ και εξασφάλισε βελτιωμένη αξιοπιστία της σύνδεσης, υψηλές ταχύτητες στη λειτουργία του ERP και πλήρη απομακρυσμένη διαχείριση του δικτύου.

Περισσότερες πληροφορίες για τα προϊόντα της οικογένειας Wizz iRoute™ μπορείτε να δείτε εδώ.