Η ανάγκη για περισσότερο «πράσινους» χώρους εργασίας και διαβίωσης, αλλά και η ανάγκη ολοκληρωμένης, κεντρικής διαχείρισης των συστημάτων συναγερμού, πυρανίχνευσης και HVAC ενός κτηρίου, σε συνδυασμό με την εξέλιξη των τεχνολογιών τηλεμετρίας και την κάθετη πτώση των τιμών, έχουν οδηγήσει στην εμφάνιση εξελιγμένων συστημάτων διαχείρισης κτηρίων (BMS) που μέχρι πρότινος ήταν διαθέσιμα μόνο σε μεγάλα βιομηχανικά συγκροτήματα και στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

Συστήματα Διαχείρισης Κτιρίων

Συστήματα Διαχείρισης Κτιρίων

Επιπλέον, οι μεγαλύτερες κατασκευάστριες ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και τηλεμετρίας στον κόσμο, αναγνωρίζοντας αυτές τις ανάγκες, έχουν αναπτύξει κοινά πρότυπα για την επικοινωνία των μονάδων εξοπλισμού ανεξαρτήτως κατασκευαστή, ανοίγοντας πλέον το δρόμο για την ευρεία χρήση τεχνολογιών BMS, ακόμα και σε οικιακές εγκαταστάσεις.

Ελάτε στη Wizz, πιστοποιημένη εταιρεία εγκατάστασης εξοπλισμού KNX, του πλέον συμβατού πρωτοκόλλου επικοινωνίας συσκευών και αισθητήρων BMS, να σας ενημερώσουμε για τα πλεονεκτήματα και τις δυνατότητες των συστημάτων αυτών και να σας κάνουμε μια συγκριτική προσφορά έναντι μιας συμβατικής ηλεκτρολογικής εγκατάστασης!