Ευελιξία επικοινωνίας, διαχείριση πωλήσεων, διεύθυνση έργων, πολύ-πολιτισμικές ομάδες, κινητό γραφείο, εργασία από απόσταση, σύγκλιση τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής!

Λογισμικά Συνεργασίας Ομάδων

Όλα αυτά είναι τομείς καθημερινής δραστηριότητας που βελτιστοποιούνται από τα διαθέσιμα εργαλεία συνεργασίας ομάδων, είτε ως αυτόνομα εγκατεστημένο λογισμικό σε διακομιστή της επιχείρησης, όπως η σουίτα Microsoft® Exchange™, είτε λογισμικά διαθέσιμα ως υπηρεσία (SaaS), όπως τα εργαλεία Google® Apps™.

Η χρήση τους δεν περιορίζεται σε καθημερινές εργασίες όπως διαχείριση email, επαφών, τήρηση ημερολογίων και ραντεβού, αλλά αποτελούν πολύτιμα εργαλεία, όπως είναι οι οικογένειες λογισμικών CRM για σχεδιασμό πωλήσεων, αρχειοθέτηση, προγραμματισμό προωθητικών ενεργειών και παροχή υπηρεσιών σε πελάτες, τα εργαλεία διαχείρισης έργων (Project Management), για παρακολούθηση ανθρώπων, εργασιών, πόρων, χρονοδιαγραμμάτων, και τα συστήματα διαχείρισης αιτημάτων (support request systems), απολύτως απαραίτητα σε επιχειρήσεις που συνάπτουν συστηματικά συμβόλαια συντήρησης και υποστήριξης.

Η επιλογή του συνδυασμού που είναι κατάλληλος για τις δικές σας ανάγκες, είναι συνισταμένη πολλών παραμέτρων, όπως το κόστος αρχικής επένδυσης, ο αριθμός των χρηστών, αλλά και το εύρος των διαδικασιών προς βελτιστοποίηση. H εμπειρία της Wizz είναι ο πολυτιμότερος σύμβουλός σας!