Η Wizz ολοκλήρωσε την κατασκευή δομημένης καλωδίωσης, καθώς και την εγκατάσταση Data Rack για τις ανάγκες Πληροφορικής, στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών.