Η τροφοδοσία ισχύος του εξοπλισμού πληροφορικής μιας επιχείρησης δεν είναι μια απλή υπόθεση. 

Η ποιότητα του ρεύματος δικτύου σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι εξασφαλισμένη, ειδικά στην Ελλάδα, και ο εξοπλισμός κινδυνεύει ανά πάσα στιγμή να υποστεί ανεπανόρθωτες ζημιές από ανεπαρκείς γειώσεις, διακυμάνσεις και απότομες μεταβολές της τάσης δικτύου, με την οποία τροφοδοτείται.

Συστήματα Παροχής Ισχύος

Συστήματα Παροχής Ισχύος

Τα παραπάνω δυστυχώς δεν αντιμετωπίζονται απλώς με την αγορά ενός στοιχειώδους UPS από ένα πολυκατάστημα, το οποίο μπορεί να επαρκεί για οικιακή χρήση, σε καμία περίπτωση όμως δεν καλύπτει τις ιδιαιτερότητες μιας εγκατάστασης πολλών θέσεων εργασίας και μερικών διακομιστών. Ενδεχομένως μάλιστα μια τέτοια προσέγγιση να δημιουργήσει επιπλέον προβλήματα.

Η παροχή ισχύος, είτε γίνεται κεντρικά από ένα συνδυασμό UPS και ηλεκτροπαράγωγου ζεύγους (γεννήτριας), είτε γίνεται μέσω κατανεμημένων UPS σε επιλεγμένα σημεία του δικτύου διανομής εντός της εγκατάστασης, απαιτεί προσεκτικούς υπολογισμούς και μετρήσεις με εξειδικευμένα όργανα στο σύνολο του δικτύου διανομής, προκειμένου να προκύψει η βέλτιστη διάταξη του ηλεκτρονικού, ηλεκτρολογικού και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, η οποία θα εξασφαλίσει την απαιτούμενη ποιότητα και επάρκεια του ρεύματος που καταναλώνει ο εξοπλισμός, την προστασία του από τις αστάθειες του δικτύου διανομής και τους κεραυνούς, καθώς και την αποφυγή διακοπής της λειτουργίας των συστημάτων.

Η Wizz, σε συνεργασία με επαγγελματίες μελετητές εγκαταστάσεων βιομηχανικών προδιαγραφών προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για την τροφοδοσία της εγκατάστασής σας, χρησιμοποιώντας προϊόντα κορυφαίων εταιρειών του χώρου, όπως η APC® και η EATON®, που καλύπτουν κάθε απαίτηση.

Πριν αναρωτηθείτε αν πρόκειται για μια απαραίτητη επένδυση, αναρωτηθείτε αν θα δεχόσασταν να τρέφεστε εν γνώση σας με κακής ποιότητας φαγητό, ξέροντας ότι μπορείτε να πάθετε δηλητηρίαση!